Belastingplan 2016 deel 1

Tarieven en heffingskortingen

Belastingplan 2016 image  Belastingplan 2016 deel 1 Belastingplan 2016 imageAanpassing tarief loon- en inkomstenbelasting Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omhoog van 36,5% naar 36,55%. Deze tariefsaanpassing vloeit nog voort uit het Belastingplan 2014. Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 1,85%-punt verlaagd, van 42% naar 40,15%. De tariefschijven worden geïndexeerd en de derde schijf wordt met € 8.548 verlengd. Daardoor wordt het aangrijpingspunt van het 52% tarief verhoogd. De vierde schijf – en daarmee de 52%-heffing – begint per 2016 bij een belastbaar inkomen van € 66.421 (2015: € 57.585).

Volledige afbouw algemene heffingskorting De algemene heffingskorting wordt sinds 2014 inkomensafhankelijk afgebouwd: de belastingkorting wordt minder naarmate het inkomen hoger is. Het afbouwtraject loopt van circa € 20.000 tot circa € 66.000. Voor 2016 is het afbouwpercentage met 2,476% verhoogd tot op 4,796%. De bij het Belastingplan 2015 overeengekomen afbouw is in het Belastingplan 2016 aangescherpt tot een volledige afbouw bij een inkomen van € 70.000. Deze aanpassingen leveren € 2,1 miljard op. Zie onderstaande tabel voor het verloop van de heffingskorting in 2016 en 2017.

Inkomen          Hoogte heffingskorting

20152016 was2016 wordt2017 was2017 wordt
10.0002.2032.2302.2302.2332.233
20.0002.1992.2302.2262.2332.233
30.0001.9671.8981.7471.9111.768
40.0001.7351.5661.2671.5791.288
50.0001.5031.234   7881.247   809
60.0001.341   991   308   971   329
70.0001.341   991       0   971       0

Verhoging arbeidskorting De arbeidskorting wordt sinds 2014 inkomensafhankelijk afgebouwd: de belastingkorting wordt minder naarmate het inkomen hoger is. Voor lagere inkomens wordt het maximumbedrag van de arbeidskorting voor 2016 – na indexatie – met € 638 extra verhoogd. Het startpunt van de afbouw wordt met € 15.950 verlaagd tot € 34.000, het eindpunt van de afbouw wordt € 111.600. Door deze aanpassingen profiteren arbeidsinkomens tussen € 9.000 en € 50.000 van een hogere arbeidskorting. Deze aanpassingen kosten naar verwachting € 2,6 miljard. Zie onderstaande tabel voor het verloop van de arbeidskorting in 2016 en 2017.

Inkomen          Hoogte arbeidskorting

20152016 was2016 wordt2017 was2017 wordt
  10.000   100   349   400   325   381
  20.0002.2202.4653.1032.6193.312
  40.0002.2202.4652.8642.6473.077
  60.0001.8112.0642.0642.2732.277
  80.0001.0111.2641.2641.4731.477
  90.000   611   864   8641.0731.077
100.000   211   464   464   673   677
110.000   184     64     64   273   277
120.000   184       0       0       0       0

Arbeidskorting in tabel bijzondere beloningen Per 2016 wordt deBelastingplan 2016 image 1  Belastingplan 2016 deel 1 Belastingplan 2016 image 1 inkomensafhankelijke arbeidskorting verwerkt in de tabel bijzondere beloningen voor de loonheffing. Door de inkomensafhankelijke afbouw in de tabel te verwerken moet meer loonheffing worden ingehouden over bijzondere, veelal eenmalige beloningen. Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd naar 6,159%, het maximumbedrag wordt – na indexatie – met € 606 verhoogd tot maximaal. In 2016 bedraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal € 2.769 (2015: € 2.152). Dit maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 32.970 (2015: € 32.832). Verhoging ouderenkorting De ouderenkorting wordt voor 2016 eenmalig verhoogd met € 222 tot een inkomen van circa € 35.000. Rekening houdend met de vermindering van de korting krachtens het Belastingplan van vorig jaar resteert per saldo een verhoging, inclusief indexatie, van € 139. Met de eenmalige verhoging van € 222 wordt voorkomen dat de koopkracht van gepensioneerden in 2016 daalt.

Bron: http://www.belastingbelangen.nl/artikel/Belastingplan_2016