Jaarrekening

 

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening jaarrekening cropped

Een jaarrekening is voor de meeste ondernemers verplicht. Op basis van de financiële administratie stellen wij de jaarrekening samen. De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. U kunt het zien als het financiële jaarverslag van het bedrijf. De jaarrekening bestaat uit :

  • Een balans
  • Een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar
  • Een toelichting op de balans en het resultaat
  • Het kasstroomoverzicht

Wij zien de jaarrekening niet als het sluitstuk van een boekjaar, maar als het vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in uw financiële huishouding, zoals het optimaliseren van uw fiscale positie en het terugdringen van onnodige risico’s. Het maakt de financiële sturing van uw onderneming makkelijker zodat we kunnen bijsturen om uw ondernemersdoelstellingen te behalen. Wij zullen de jaarrekening in een persoonlijk gesprek met u bespreken en zullen u adviseren over eventuele investeringen en bezuinigingen.

Indien van toepassing deponeren wij ook de jaarrekening in de vorm van publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • u krijgt een overzichtelijk jaarverslag
  • in begrijpelijke taal
  • met een heldere toelichting

Zo weet u waar u financieel staat!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.