AVG

Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming
persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun
eigen persoonsgegevens.

ADMINISTRATIE EN ADVIESBUREAU MONEY8 EN DE AVG

De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van
de rol die zij bij de verwerking vervullen. SnelStart vervult verschillende rollen ten aanzien van de
persoonsgegevens die zij verwerkt.

Administratie en adviesbureau Money8 als verwerkingsverantwoordelijke

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze klanten (voor zover dit natuurlijke
personen zijn), hun medewerkers en bezoekers van onze website dienen wij te worden aangemerkt als de
verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de
middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van
een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en als iemand heeft aangegeven onze nieuwsbrief te
willen ontvangen, leggen wij het e-mailadres van deze persoon vast zodat wij hem de nieuwsbrief ook
daadwerkelijk kunnen sturen.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de
verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest
u in onze Privacyverklaring.

Administratie en adviesbureau Money8 als verwerker

Voor wat betreft de administratiegegevens die onze klanten in onze diensten vastleggen, dient
Administratie en adviesbureau Money8 te worden aangemerkt als verwerker en de klant als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke
overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de
eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Door de Algemene
Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de
verwerkersovereenkomst. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die wij aangaan met onze klanten
voor online diensten vindt u in de Bijlage Verwerkersovereenkomst.

In situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn
opgenomen in onze bijlage Verwerkersovereenkomst, kan een individuele verwerkersovereenkomst
worden opgesteld.

VRAGEN

Heeft u een vraag over Administratie en adviesbureau Money8 en de AVG? Stuur dan een e-mail naar
info@money8.nl.