VAR verdwijnt in 2016

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de 'Beschikking geen loonheffingen' in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. Wel gaan wij overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt dit voorstel na het zomerreces. Hie...
More

Belastingplan 2016 deel 1

Tarieven en heffingskortingen Aanpassing tarief loon- en inkomstenbelasting Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omhoog van 36,5% naar 36,55%. Deze tariefsaanpassing vloeit nog voort uit het Belastingplan 2014. Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 1,85%-punt verlaagd, van 42% naar 40,15%. De tariefschijven worden geïndexeerd en de derde schijf wordt met € 8.548 verlengd. Daardoor wordt het aangrijpingspunt van het 52% tarief verhoogd. De vierde schijf – en ...
More

Beslis snel

Autobelastingen in 2015, 2016 en 2017 Beslis snel en wees de grote hervormingen voor In 2015 en 2016 veranderen de bijtelling en bpm voor zakelijke auto’s. Je kunt besparen door nog dit jaar een nieuwe auto te kopen of leasen, want in 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen. In dit artikel lees je alles over de nieuwe regels in 2015 en 2016 én de plannen voor 2017-2020. Bijtelling Vanaf 2015 maakt het niet meer uit of je auto op benzine, gas of diesel rijdt: all...
More