Alternatief VAR geeft rechtszekerheid voor ZZP’ers

Stichting ZZP Nederland heeft in de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor afschaffing van de VAR. Staatssecretaris Wiebes geeft daar nu gehoor aan, door invoering van het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2016. Morgen passeert het wetsvoorstel DBA de Eerste Kamer. De staatssecretaris verwoordt in zijn antwoord op Kamervragen de kritiek van ZZP Nederland op de bestaande VAR. Het systeem functioneert niet, geeft slechts schijnzekerheid aan de zzp’e...
More